Kunderne udtaler


Færre fejl og mere effektiv udnyttelse af tiden

SEB Gruppen er en konsulentvirksomhed med mange kalendere, der alle er tæt booket. Produktet er "tid" og derfor er det af afgørende vigtighed, at kalendersystemet virker. Virksomhedens administrerende direktør, Sebastian Nybo, har gennem de seneste 17 år selv undervist over 95.000 mennesker. Det er selvsagt foregået over mange møder og på mange lokationer.
Sebastian Nybo

Opgaven

Sebastian Nybo fortæller at kalendersystemet ikke fungerede tilfredsstillende. Samtlige arbejdsstationer er Mac og den enkelte konsulent havde koblet forskellige pda'er på sin station. Der opstod jævnligt fejl, som blandt andet kunne resultere i dobbeltbookninger. Derfor var det nødvendigt også at føre en fysisk "master"kalender. Hvad det har af konsekvenser for en travl forretning er ikke svært at forestille sig.

Eliminering af problemer

SEB Gruppen kontaktede Jens Rasmussen, Fimano som analyserede problemet. Løsningen var at få installeret kalendersystemet iCal på serveren. Dernæst fik konsulenterne en iPhone for på den måde at lette opdateringsprocessen. Nu kan alle i virksomheden og tilknyttede konsulenter booke aftaler problemfrit, og man kan naturligvis også se hinandens kalender, når der er behov for det. Man skal på iCal serverløsningen ikke betale licens pr. bruger, så man skal ikke betale ekstra, hver gang virksomheden vokser og kobler nye konsulenter til netværket.
Et velfungerende kalendersystem var i drift, og dermed problemerne løst indenfor en måned.

Dokumentation og minimering af omkostninger

Hvad der skal til for at løse et problem eller udvikle en virksomheds IT-system er ikke altid nemt at analysere. Ofte er et system ikke dokumenteret. Det gør fejlrettelser og udvikling vanskeligere og typisk mere kostbart. Derfor kan Fimano levere en "dokumentationsmappe". Med den kan opståede fejl hurtigere rettes, og man kan minimere omkostningerne, når virksomhedens IT skal udvikles.
Også hos SEB Gruppen har man anskaffet en dokumentationsmappe. "Jens Rasmussen er meget omhyggelig" siger Sebastian Nybo og fortsætter "Fimano er omdrejningspunktet for udviklingen af vores IT."

SEB gruppen A/S ledes af adm. dir. Sebastian Nybo. Han er en af Danmarks førende foredragsholdere, og han baserer sine teorier og modeller på mere end 17 års erfaring i rådgivning af organisationer i forandringsprocesser. Hans rådgivning har sikret High Performance i Turn-Around processer for en lang række virksomheder.Jeg kan altid få svar på løsning af problemer, og jeg er ikke stødt på problemer, som han ikke kan løse! Fimano har stor ekspertise i FileMaker, og den undervisning i FileMaker vi har fået, er forløbet meget konstruktivt. Jens er pædagogisk og ved meget om FileMaker, så det har været meget givtigt for os. Sidste år, da vi organiserede generalforsamlingen i virksomheden, blev løsningen en anden end den var tidligere, men meget bedre, takket være Jens.


Jytte Kirkwall
Oliebranchen


Vi foretrækker Fimano, fordi Jens Rasmussen løser opgaverne professionelt og samtidig udviser fleksibilitet og "fairness" på et for os uigennemskueligt område. Samarbejdet er godt og opgaverne bliver løst både her og ude af huset, hvilket har passet os godt og reduceret tidsforbruget. Vi bruger Fimano til assistance til vores edb, hjemmeside og arbejdsmanual, som er dokumentation for vores selskab. Disse opgaver bliver løst med et godt og tilfredsstillende resultat. Mit indtryk af Jens Rasmussen er, at han arbejder professionelt og er rettidig og omhyggelig.


Niels Wamberg
Tukan Wine