Både en database og et værktøj til hurtig udvikling

FileMaker kan med rette kaldes et databaseværktøj, men det er faktisk mere: det er også et fantastisk program til udvikling af hurtige prototyper, der kan forfines til det færdige produkt. Som regel har kunden et udkast i form af en tegning, et diagram i PowerPoint eller Keynote, nogle tabeller i Excel eller hvad det nu kan være. Disse kan meget hurtigt omsættes til en prototype i FileMaker, og når behovet er specificeret yderligere, kan funktionerne programmeres ind. På denne måde går systemudvikling hurtigt, og kunden er involveret i høj grad.

En ny mulighed for at afklare jeres behov via en prototype er Bento. Bento er et program til Mac, som bruger dine data fra Adressebog og iCal, og samtidig giver dig mulighed for at lave dine egne biblioteker med kunder, projekter, inventar osv. En løsning i Bento, der fungerer godt for en enkelt bruger, kan blive en velfungerende løsning for hele arbejdsgruppen i FileMaker.

Hos Fimano laves FileMaker-udvikling på Mac. Løsningerne kører lige fint på Windows og Mac. Specialfunktioner kan efter ønske og prioritering laves til en specifik platform. Eksempelvis har Fimano lavet integration til iCal, som kun findes til Mac. Men tilsvarende kalenderintegration kan også laves på Windows, hvor der så ville være tale om Outlook.

FileMaker i sammenligning med Microsoft Access

Se pdf med beskrivelse af disse to værktøjer.

Eksempler på løsninger i FileMaker

Hver kunde har sit unikke sæt af krav og ønsker til et system. Selvom det kan være yderst fornuftigt at bruge et standardsystem til mange opgaver, især bogføring, er der som regel funktioner, I savner. Her kommer FileMaker ind i billedet.

FileMaker Instant Web Publishing

Liste over sager
Sagssøgning
Eksempel på en løsning, påbegyndt i 2005, og stadig kørende hos kunden.